بایگانی برچسب ها: تشدید تنش

تشدید تنش بین ایران و اسرائیل

تشدید تنش و درگیری بین ایران و اسرائیل تشدید تنش و درگیری بین ایران و اسرائیل اخیرا در رسانه های خارجی بازتاب خاصی داشته است. در خصوص تشدید تنش و درگیری بین جمه...

تشدید تنش بین رهبران فرانسه و برزیل

 تنش بین رهبران فرانسه و برزیل تنش بین فرانسه و برزیل بر سر آتش سوزی جنگل‌های آمازون  همچنان ادامه دارد. تنش لفظی بین رهبران دو کشور به تنش ناموسی نیز کشیده شد....

اخبار

سینما و هنر

جهان