بایگانی برچسب ها: تصفیه آب

تصفیه آب دریا – نمک زدایی از آب دریا برای مصارف کشاورزی

قطب تولید محصولات خارج فصل تصفیه آب دریا در استان های ساحل جنوب به نظر امری بسیار ضروری است.از نظر تولید محصولات خارج از فصل،استان بوشهر بسیار حایز اهمیت است.زی...

باران – تبدیل قطرات باران به آب آشامیدنی

با فناوری ایرانی آب باران آشامیدنی می شود باران از باکیفیت ترین منابع تولید آب آشامیدنی است.به همین دلیل محققان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت ...

اخبار

سینما و هنر

جهان