بایگانی برچسب ها: تصمیم گیری

حل مسئله — تصميم گيری

حل مسئله — تصميم گيری حل مسئله — تصميم گيری  سطح عمده ای از مهارت شناختی است و تفکری است که از مجموعه نگرش ها ، رفتارها و مهارت هايی که می تواند آمو...

تاثیر هوشمندی رقابتی

تاثیر هوشمندی رقابتی تاثیر هوشمندی رقابتی بعنوان یک مفهوم ، یک روش بهینه را در رقابت پذیری یک سازمان نشان می‌دهد. و  با تحلیل اطلاعات داخلی و محیطی سازمان، فعال...

اخبار

سینما و هنر

جهان