بایگانی برچسب ها: تعریف كارايي فني

انواع كارايي

انواع كارايي انواع كارايي عبارتند از : كارايي فني ، كارايي تخصيصي ، كارايي اقتصادي ، كارايي ساختاري و كارايي مقياسي    تعریف كارايي فني یک بنگاه برای تعیین...

اخبار

سینما و هنر

جهان