بایگانی برچسب ها: تعطیلی شهر

مرحله خطرناک – درخواست تعطیلی شهر به دلیل ورود تهران به مرحله خطرناک آلودگی

لزوم اقدام جدی برای کاهش آلودگی شهر تهران وارد مرحله خطرناک آلودگی هوا شده است. اگر اقدامی جدی برای کاهش منابع انتشار آلودگی و کاهش مواجهه مردم با آلودگی ها نشو...

اخبار

سینما و هنر

جهان