بایگانی برچسب ها: تکنیک مدیریتی

ثبت نام در مسابقه میدون – ثبت نام کن یک میلیارد برنده شو!

ثبت نام در مسابقه میدون ثبت نام در مسابقه میدون از طریق وبسایت رسمی این مسابقه تلوزیونی به نشانی www.meidoun.ir صورت می گیرد. در مسابقه میدون تمام سعی بر این اس...

روش های تولید جوجه یک روزه گوشتی

روش های تولید جوجه یک روزه گوشتی روش های تولید جوجه یک روزه گوشتی تولید جوجه یک روزه گوشتی این بخش شامل موارد زیر میباشد. مرغ لاین مجموعه­ای از طیور که در از نظ...

اخبار

سینما و هنر

جهان