بایگانی برچسب ها: جهت گیری فکری در برادران کارامازوف

دیدگاه فئودور داستایوفسکی – جهت گیری فکری در برادران کارامازوف

دیدگاه فئودور داستایوفسکی در آثارش دیدگاه فئودور داستایوفسکی در آثار وی منعکس شده است. به طور مثال وی علیه نهیلیسم روسی بود و با آن مخالف بود و این عقیده و نگرش...

اخبار

سینما و هنر

جهان