بایگانی برچسب ها: حمل و نقل

مديريت و ضایعات ترافيك

مديريت ترافيك مديريت ترافيك به كار بردن روشها و اقداماتي براي بهترين و بيشترين استفاده از امكانات و تأسيسات موجود، بهبود وضع راه­ها و افزايش ايمني بدون لطمه زدن...

دیاگرام توده و تعیین حمل اضافی از روی آن

تعیین حمل اضافی از روی دیاگرام توده یکی از مهمترین کاربردهای دیاگرام توده ، جدای از تعادل خاکریزی و خاکبرداری و نمایش مفیدترین خط پخش، این است که مسلما فاصله حم...

اخبار

سینما و هنر

جهان