بایگانی برچسب ها: خریداری قطعات هواپیما توسط ایران

خریداری قطعات هواپیما توسط ایران

خریداری قطعات هواپیما توسط ایران خریداری قطعات هواپیما توسط ایران کشور عزیزمان ایران  ۱۶ هواپیمای نو ایرباس و ای تی ار از مجموع ۲۳۸ هواپیمای نو ایرباس، بویینگ و...

اخبار

سینما و هنر

جهان