بایگانی برچسب ها: دریای خزر در خطر است

دریای خزر در خطر است

دریای خزر در خطر است تداوم آلودگی های انسانی باعث به شماره افتادن نفس های دریای خزر شده است و دریای خزر در خطر است. عیسی کلانتری، بیان کرد که حال دریای خزر رو ب...

اخبار

سینما و هنر

جهان