بایگانی برچسب ها: دولت چین

جک ما – ناپدید شدن مؤسس علی بابا در پی انتقاد از دولت چین

غیبت دو ماهه کارآفرین نمونه چین “جک ما” مؤسس شرکت علی بابا و کارآفرین نمونه چینی دو ماه است که جایی دیده نشده است. عدم حضور او در انظار عمومی موجب ش...

دولت چین – آمریکا متهم به هراس‌افکنی در مورد ویروس کرونا

انتقاد دولت چین ازعملکرد هراس برانگیز آمریکا دولت چین واکنش آمریکا به شیوع ویروس کرونا را به شدت مورد انتقاد قرار داد. هوآ چیونگ‌ینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت...

اخبار

سینما و هنر

جهان