بایگانی برچسب ها: دکتر شریعتی

دیالکتیک – اصل دیالکتیک در گفتمان اسلام سیاسی دکتر شریعتی

اصل دیالکتیک در گفتمان اسلام سیاسی دیالکتیک را باید به عنوان اصل پایه‌ای سامان فکری شریعتی و از دال‌های محوری گفتمان اسلام سیاسی او به شمار می‌رود که از سه بخش ...

ایدئولوژی اسلامی – فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی در کلام دکتر شریعتی

ایدئولوژی اسلامی در کلام دکتر شریعتی ایدئولوژی اسلامی در کلام دکترشریعتی به عنوان یکی از ارکان مکتب اعتقادی وی به شمار می‌رود. در واقع شریعتی  در تعریفی که از ا...

حکومت سیاسی ایده آل – ترکیب سوسیالیسم و مذهب در دیدگاه دکتر شریعتی

حکومت سیاسی ایده آل در دیدگاه شریعتی حکومت سیاسی ایده آل  در نظر دکتر شریعتی  مرکب از مذهب و سوسیالیسم است. شریعتی در تبیین یک الگوی ایده آل برای زندگی جمعی از ...

دکتر شریعتی – برجسته ترین و محبوب ترین مبلغ رادیکالیسم اسلامی در ایران

گفتمان انقلابی دکتر شریعتی دکتر شریعتی را باید به عنوان برجسته ترین و محبوب ترین مبلغ رادیکالیسم اسلامی در ایران دانست که با بازخوانی مفاهیم و آموزه های دینی و ...

اخبار

سینما و هنر

جهان