بایگانی برچسب ها: رابطه خوش بینی با طول عمر

رابطه خوش بینی با طول عمر

رابطه خوش بینی با طول عمر اگر خوش بین باشیم تابیشتر عمر کنیم به معنای این است که نیمه پر لیوان را ببینیم. بنابراین رابطه خوش بینی با طول عمر ، رابطه ای مستقیم ا...

اخبار

سینما و هنر

جهان