بایگانی برچسب ها: رفالر ناهنجار در ورزشگا ها

عوامل رفتار نابهنجار در ورزشگاهها

عامل محيط ورزشگاه در این مطالعه به بررسی عوامل رفتار نابهنجار در ورزشگاهها پرداخته ایم . با توجه به اينكه جمعيت تماشاگران اغلب جوانان مي باشند و جوانان به دنبال...

اخبار

سینما و هنر

جهان