بایگانی برچسب ها: سخنان جنجالی مارادونا

دیه گو مارادونا – اظهار نظرهای جنجالی مارادونا از اعتیاد گرفته تا مسی و پله

اظهار نظرهای جنجالی مارادونا نام دیه گو مارادونا همواره با جنجال و حاشیه همراه بوده است. حتی حالا و پس از بازنشستگی هم او با مصاحبه های جنجالی در خبرها باقی مان...

اخبار

سینما و هنر

جهان