بایگانی برچسب ها: سیستم عمل

رایانه کوانتومی – طراحی سیستم عامل غیر قابل هک برای رایانه های کوانتومی

رایانه کوانتومی رایانه کوانتومی دستگاهی است که برای انجام محاسباتش از قوانین کوانتوم مانند برهم نهی و درهم تنیدگی استفاده می کند.این رایانه ها با رایانه های حال...

اخبار

سینما و هنر

جهان