بایگانی برچسب ها: سیمای زن در شعر

سیمای زن در شعر ادوار مختلف پارسی

سیمای زن در شعر ادوار مختلف فارسی سیمای زن در شعر: از اشعار عارفانه که بگذریم، اغلب غزلیات و قصاید مشحون از توصیف، تشبیه یا کنایه ای از جنس مونث است. توصیفات و ...

اخبار

سینما و هنر

جهان