بایگانی برچسب ها: شخصیت سال مجله تایم

گرتا تونبرگ – دختر۱۶ ساله سوئدی شخصیت سال مجله تایم شد

گرتا تونبرگ به عنوان شخصیت سال مجله تایم گرتا تونبرگ شخصت سال مجله تایم شد. گرتا تونبرگ دختر۱۶ ساله سوئدیچند ماه گذشته انفعال و کوتاهی رهبران کشورهای جهان برای ...

اخبار

سینما و هنر

جهان