بایگانی برچسب ها: شعر سپید

شعر سپید را بشناسیم – ابداعگر آن، ویژگی هایش و شاعران این نوع شعر

شعر سپید چیست؟ شعر سپید شعری است که می کوشد موسیقی بیرونی شعر را به یک سو نهد و از موسیقی درونی کلمات استفاده می کند و گاهی نیز از موسیقی کناری و معنوی کمک بگیر...

اخبار

سینما و هنر

جهان