بایگانی برچسب ها: شعر کودک

شعر کودک در ایران

شعر کودک در ایران شعر کودک در ایران بیش از آنکه از دیوان رسمی شاعران، سربرآورد از دل ترانه های عامیانه برخاسته است. شاعران پیش از مشروطیت کمتر شعری برای کودکان ...

اخبار

سینما و هنر

جهان