بایگانی برچسب ها: صنعت گردشگری

علی اصغر مونسان – ۷۴ گردشگر خارجی در سه ماه نخست سال جاری

در فصل بهار گردشگری ورودی ایران به صفر نزدیک شد علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در مورد کاهش ورود گردشگران خارجی به کشور اظهار کرد: در فص...

صنعت گردشگری در اقتصاد – سرمایه گذاری خارجی

صنعت گردشگری در اقتصاد صنعت گردشگری صنعتی  پیچیده با روابط میان بخشی گسترده است . صنعتی که تنوع بسیاری در حوزه های فعالیت آن مشاهده می شود و با طیفی گسترده از ف...

اخبار

سینما و هنر

جهان