بایگانی برچسب ها: ضعف مدیریت رسانه

علی ملاقلی پور – خط و نشان کشیدن سلیبریتی ها به مدیریت ضعیف رسانه برمیگردد!

صحبتهای علی ملاقلی پور دررابطه با رسانه ملی و رفتار سلیبریتی ها علی ملاقلی پور طی مصاحبه ای در رابطه با رفتارهای اخیر یک سری از سلیبریتی ها و بازیگران و مجریان ...

اخبار

سینما و هنر

جهان