بایگانی برچسب ها: عاشقانه های مردانه

عاشقانه های مردانه – سروده های عاشقانه مردان از هزاره های قبل از میلاد تا امروز

اثری جدید از مترجم کهنه کار عاشقانه های مردانه از هزاره های قبل ار میلاد تا امروز، نام یکی از جدیدترین ترجمه های مترجم بی نظیر کشورمان است. فریده حسن زاده (مصطف...

عاشقانه های مردانه – چاپ تازه ترین اثر فریده حسن زاده

انتشار کتاب«عاشقانه های مردانه» توسط نشر زرین اندیشمند عاشقانه های مردانه جدیدترین کتاب خانم فریده حسن زاده است که توسط نشر زرین اندیشمند موفق شد مجوز نشر بگیرد...

اخبار

سینما و هنر

جهان