بایگانی برچسب ها: علم بیان

بیان در ادبیات

بیان بيان از نظر لغت كشف و ايضــاح و ظهور است، يعني آشـكار و واضـح ساختن، امّا در اينجا معني اصطلاحي آن مورد نظر است كه از ديدگاه هاي مختلف به تعريف آن پرداخته ...

اخبار

سینما و هنر

جهان