بایگانی برچسب ها: غدد لنفاوی

غدد سرطانی – گاماپروب غدد سالم را تشخیص می دهد

تشخیص گره های لنفاوی سالم با توجه به اینکه شیوع سرطان سینه و انجام تعداد بالای جراحی،دانشمندان درصدد هستند تا راه های بهتری برای مقابله با غدد سرطانی بیابند.مدی...

اخبار

سینما و هنر

جهان