بایگانی برچسب ها: فرهنگ سازمان

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك است كه از آن نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می­شوند. یك سیستم ...

اخبار

سینما و هنر

جهان