بایگانی برچسب ها: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

فروشگاه افق کوروش – گرانفروشی اجناس و اهانت به مشتریان

حمله و اهانت به مشتریان در غیاب مامورین تعزیرات در روزهای کرونا و بی ثباتی قیمت ارز، بازرسی بیشتری از فروشگاه ها و قیمت اجناس در آنها نیاز است. به تازگی گزارش ه...

محمد کریم فضلی – درگذشت بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ

کارآفرین برتر کشور در گذشت.. محمد کریم فضلی، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ و عرضه کننده برندهای مختلفی چون گلرنگ، اوه، سافتلن و مالک چند شرکت بورسی و آماده عرضه او...

اخبار

سینما و هنر

جهان