بایگانی برچسب ها: فشردگی خاک

مواد آلی: کمپوست و کودهای زیستی

مواد آلی: کمپوست و کودهای زیستی کمپوست از پوسیده شدن بیولوژیکی توده‌های مواد آلی گیاهان و حیوانات همچون پوست میوه‌ها،‌ بقایای گیاهی و جانوری حاصل می‌شود. در مرح...

اخبار

سینما و هنر

جهان