بایگانی برچسب ها: مثل

شعر و ارسال المثل

تعریف مثل شعر و مثل : «مثل جمله‌ای است مختصر، مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه که به واسطه‌ی روانی‌ الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بد...

اخبار

سینما و هنر

جهان