بایگانی برچسب ها: مدل بازده به مقیاس متغیر

روش تحليل پوششي داده ها

روش تحليل پوششي داده ها روش تحليل پوششي داده ها ،یکی از بهترين , کاراترين و دقيق ترين روش هاي ارزيابي کارايي است. درحالی که در عصر جدید یکی از مهم ترین دغدغه ها...

اخبار

سینما و هنر

جهان