بایگانی برچسب ها: مشارکت سیاسی و اقتصادی

تحولات چشمگیر زنان ایرانی _ شاخص های بهبود وضعیت

تحولات چشمگیر زنان ایرانی گزارش جهانی نشان می دهد که تحولات چشمگیر زنان ایرانی در عرصه های مختلف بسیار بهبود پیدا کرده است. گزارش جهانی در سال ۲۰۱۹ (زنان، صلح و...

اخبار

سینما و هنر

جهان