بایگانی برچسب ها: معماری

توسعه پایدار

توسعه پایدار توسعه پایدار دارای تعاریف متعدد بوده و راهکارهای بسیاری در این زمینه ارائه گردیده است.  یکی از این تعاریف، تعریف کمیته “برنت لند” است: ...

اخبار

سینما و هنر

جهان