بایگانی برچسب ها: مکان یابی

مفهوم جامع مکانیابی و ساماندهی صنایع

مفهوم مکانیابی و ساماندهی نیز دارای ابعاد وسیع تر از صرف تعیین مکان و دفع اثرات زیست محیطی صنایع است . در واقع همان طور که از دو اصطلاح” مکانیابی” (...

اخبار

سینما و هنر

جهان