بایگانی برچسب ها: نخست وزیر بریتانیا

نخست وزیر بریتانیا – قدردانی بوریس جانسون از تلاش های کادر درمانی

اولین سخنرانی بوریس جانسون پس از بهبودی نخست وزیر بریتانیا روز گذشته پس از یک هفته بستری از بیمارستان مرخص شده و اولین سخنرانی خود را بعد از بهبودی حالش قرائت ک...

اخبار

سینما و هنر

جهان