بایگانی برچسب ها: نشانه‌های هیجانی

افسردگی ، رایج‌ترین اختلال روانی

افسردگی ، رایج‌ترین اختلال روانی افسردگی ، رایج‌ترین اختلال روانی است كه اخیرا به شدت رو به افزایش نهاده است. افسردگی را سرماخوردگی بیماری روانی نیز می‌نامند. ت...

اخبار

سینما و هنر

جهان