بایگانی برچسب ها: نظامی

نظامی و جایگاه او در ادبیات

نظامی گنجوی عموما‌ً نام و نسب نظامی را « الياس بن يوسف بن زكي بن مويد» ضبط كرده اند. تقي الدين اوحدي در خلاصه الاشعار و زبده الافكار نام و نسبش را «احمد بن يوسف...

شعر و ارسال المثل

تعریف مثل شعر و مثل : «مثل جمله‌ای است مختصر، مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه که به واسطه‌ی روانی‌ الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بد...

اخبار

سینما و هنر

جهان