بایگانی برچسب ها: نظریه استراتژیک

نظریه استراتژیک کلاوزویتس – استدلال‌ قدرت نسبی دفاع در برابر حمله

شفافیت نظریه استراتژیک کلاوزویتس شفافیت نظریه استراتژیک کلاوزویتس هیچ جا واضح تر از استدلال‌های وی برای قدرت نسبی دفاع در برابر حمله نیست. استدلال فصیح و قانع ک...

انگیزه سیاسی و تکنیک نظامی جنگ

انگیزه سیاسی و تکنیک نظامی جنگ انگیزه سیاسی و تکنیک نظامی در تمامی جنگ‌ها  در طول تاریخ همواره مطرح بوده است. گاهی تکنیک نظامی و انگیزه سیاسی در جنگ ها قابل تما...

اخبار

سینما و هنر

جهان