بایگانی برچسب ها: نفت خام

نفت و گاز – نگراني هاي ناشي از افزايش شكاف در تولید

نفت و گاز و عرضه و تقاضاي جهاني آن نفت و گاز و عرضه و تقاضای جهانی بر قیمت آن تاثیر گذار است علل افزایش و کاهش قیمت نفت هم متاثر بر همین عوامل کلیدی است. اكنون ...

نفت خام – نظام های قیمت گذاری نفت در دنیا

نفت خام و نظام های قیمت گذاری نفت خام در اقتصاد جهان تاثیري بسیار چشم گیر دارد به گونه اي که امروزه کمتر کشوري است از نوسانات قیمت نفت تاثیر نپذیرد. چرا که درکش...

اخبار

سینما و هنر

جهان