بایگانی برچسب ها: نوگرایی

تجدد در جامعه ایران – نوگرایی، مدرنیسم، پیشرفت و نوآوری

تجدد در جامعه ایران تجدد و نوگرایی و اساساً مدرنیسم یا شبه مدرنیسم ریشه تاریخی در جامعه ایران داشته است. تجدد در جامعه ایران به طور معمول رایج بوده و گاهی مسحور...

فرایند نوسازی در ایران – وضعیت دوگانگی فرهنگی و ارزشی در ایرانیان

دستاورد فرایند نوسازی در ایران با آغاز فرایند نوسازی در ایران، ازیک سو ارزش‌های سنتی پیشین به چالش کشیده شدند و از سوی دیگر، ارزشهای جدید نیز کاملا استقرار نیاف...

اخبار

سینما و هنر

جهان