بایگانی برچسب ها: نیازسنجی آموزشی

فنون تعیین نیازهای آموزشی

فنون تعیین نیازهای آموزشی از جمله روش ها و فنون تعیین نیازهای آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد: تحلیل سازمان: یکی از روش‌های مورد استفاده جهت نیازسنجی آموز...

نیاز سنجی آموزشی

نیازسنجی اولين و اساسي‌ترين گام در تدوين و اجراي برنامه‌ آموزشي، اجراي صحيح و مبتني‌ بر واقعيت فرآيند نيازسنجي است. نيازسنجي در حقيقت اصلي‌ترين موضوع در بحث آمو...

اخبار

سینما و هنر

جهان