بایگانی برچسب ها: هجوم ملخ ها به تهران

هجوم ملخ ها به تهران – شهرستان رباط کریم

هجوم ملخ ها به تهران هجوم ملخ ها به تهران و شهرستان رباط کریم باعث نگرانی کشاورزان غله کار در این شهرستان شده است. مسولین می گویند این ملخ ها مشکلی را برای کشاو...

اخبار

سینما و هنر

جهان