بایگانی برچسب ها: هوش هیجانی

هوش هیجانی

هوش هیجانی مفهوم هوش تا به امروز تعاریف مختلفی از هوش هیجانی کردند اما باز هم یک تعریف کامل و جامع به عمل نیامده است. علت این تفاوت این است  که هوش یک مفهوم  نی...

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی  معیوب می تواند از ادراکات نادرست ، تعمیم بیش از حد یا اطلاعات ناکافی یا غلط ناشی شوند. اح...

اخبار

سینما و هنر

جهان