بایگانی برچسب ها: هویت ایرانی-اسلامی

فرایند نوسازی در ایران – وضعیت دوگانگی فرهنگی و ارزشی در ایرانیان

دستاورد فرایند نوسازی در ایران با آغاز فرایند نوسازی در ایران، ازیک سو ارزش‌های سنتی پیشین به چالش کشیده شدند و از سوی دیگر، ارزشهای جدید نیز کاملا استقرار نیاف...

اخبار

سینما و هنر

جهان