بایگانی برچسب ها: واکسن شرکت فایزر

دکتر فائوچی – تزریق واکسن کرونا به گروه‌های پرخطر از یک ماه آینده آغاز خواهد شد

میزان تاثیرگذاری واکسن فایزر و واکسن مدرنا عالی است دکتر فائوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا و عضو کارگروه مقابله با کرون در مورد زمان تزریق و...

اخبار

سینما و هنر

جهان