بایگانی برچسب ها: پاکستان

نرگس آبیار – دریافت نشان برترین زنان راهبر ۲۰۲۰ در مراسمی ویژه در پاکستان

نرگس آبیار و اهدای نشان برترین زنان راهبر ۲۰۲۰ نرگس آبیار کارگردان فیلم هایی همچون «شیار ۱۴۳» و «شبی که ماه کامل شد» در مراسم ویژه ای در کشور پاکستان در حضور ری...

سازمان اکو

سازمان اکو سازمان اکو یا سازمان همکاری اقتصادی ازبهمن ۱۳۶۳به جای ساختار انحلال یافته، ساختارهمکاری عمران منطقه ای (آر.سی.دی) تشکیل شد. در ابتدا ایران، پاکستان و...

اخبار

سینما و هنر

جهان