بایگانی برچسب ها: چالش روپایی با دستمال کاغذی

کرونا و فوتبال – از کاهش قیمت ستاره ها تا چالش دستمال کاغذی

بزرگترین مصیبت قرن فوتبال را هم درگیر کرده است کرونا و فوتبال . کرونا تبدیل به بزرگترین معضل جهان شده است. از آن به عنوان بزرگترین مصیبت قرن گذشته یاد می شود. ب...

اخبار

سینما و هنر

جهان