بایگانی برچسب ها: چرخش به سمت ایران

رویکرد اخیر امارات متحده عربی از منظر تاکتیکی

رویکرد اخیر امارات متحده عربی رویکرد اخیر امارات متحده عربی در سطح منطقه ای و جهانی تأمل برانگیز است. اخیراً امارات متحده عربی سیاستی همسو با ایران را در پیش گر...

اخبار

سینما و هنر

جهان