بایگانی برچسب ها: کثرت گرایی دینی

پلورالیسم دینی – کثرت گرایی هنجاری یا کثرت گرایی دینی اخلاقی جان هیک

پلورالیسم دینی در دنیای مدرن پلورالیسم دینی از جمله مسائلی است که در دوران مدرنیته تا به امروز ادامه دارد..پلورالیسم یاکثرت گرایی اصطلاحی است که درحوزه‌های مختل...

اخبار

سینما و هنر

جهان