بایگانی برچسب ها: کلاوزویتس

ایده‌های مدرن استراتژی – رایج در نظریه و ذهن سیاستمداران و ژنرال‌های دیروز

اعتبار ایده‌های مدرن در مورد استراتژی هشدار در مورد مناسب بودن یا مهندسی معکوس مفهومی ایده‌های مدرن استراتژی در تفسیر متون دیروز نظریه یا در ذهن سیاستمداران و ژ...

اهمیت استراتژیک «تأمین» – روابط تدارکات، استراتژی و اهداف سیاسی جنگ

اهمیت استراتژیک تدارکات تأمین و نگهداری اهمیت استراتژیک تدارکات تأمین را کلاوزویتس در نوشته‌های خود تشخیص داده است. فصل چهاردهم کتاب پنجم درباره جنگ، با عنوان  ...

جنگ سرد – انتساب فقدان فاجعه هسته‌ای به نبوغ سیستم بازدارندگی متقابل

جنگ سرد در پرتو نبوغ  سیستم بازدارندگی متقابل دفاع استراتژيک و تحقیق دربارة جنگ سرد بیانگر این نیست که فقدان فاجعه هسته‌ای در درجه اول باید به نبوغ در مقام عالی...

جنگ مطلق – پیوند مفهومی جنگ مادام العمر با تمایل به خشونت مطلق

جنگ مطلق از منظر کلاوزویتس جنگ مطلق از متظر برخی تئوری پردازان فرمولی است که فقط در اواخر توسعه در جنگ اعمال شده است.  جنگ مطلق به وضوح دیدگاه كلاوزویتس را نشان...

عنصر عمومی جنگ – مشروط با ویژگی‌ خاص دولت‌ها و نیروهای مسلح آن‌ها

عنصر عمومی جنگ عنصر عمومی جنگ،  با ویژگی‌های خاص دولت‌ها و نیروهای مسلح آن‌ها مشروط می‌شود. جنگ ولیکن باید جنبه عمومی دیگری نیز داشته باشد؛ در واقع یک عنصر عموم...

توانمندی نیروی دریایی – تسلط بر قواعد جنگ دریایی و قدرت لجستیک

توانمندی نیروی دریایی از منظر کلاوزویتس پرداختن به ویژگی توانمندی نیروی دریایی، کلاوزویتس، بزرگترین نظریه پرداز جنگ در قرن بیستم را ترغیب به اصلاح، حداقل گسترش ...

نظریه استراتژیک کلاوزویتس – استدلال‌ قدرت نسبی دفاع در برابر حمله

شفافیت نظریه استراتژیک کلاوزویتس شفافیت نظریه استراتژیک کلاوزویتس هیچ جا واضح تر از استدلال‌های وی برای قدرت نسبی دفاع در برابر حمله نیست. استدلال فصیح و قانع ک...

تثلیث قابل توجه جنگ – «خشونت، نفرت و دشمنی »، «شانس» و «عقلانیت ابزاری»

تثلیث قابل توجه جنگ از منظر کلاوزویتس کلاوزویتس جنگ را به عنوان تثلیث قابل توجه توصیف می‌کند. تثلیث وی متشکل از «خشونت، نفرت و دشمنی اولیه»، «بازی شانس و احتمال...

اخبار

سینما و هنر

جهان