بایگانی برچسب ها: گفتمان انقلابی

دکتر شریعتی – برجسته ترین و محبوب ترین مبلغ رادیکالیسم اسلامی در ایران

گفتمان انقلابی دکتر شریعتی دکتر شریعتی را باید به عنوان برجسته ترین و محبوب ترین مبلغ رادیکالیسم اسلامی در ایران دانست که با بازخوانی مفاهیم و آموزه های دینی و ...

گفتمان انقلاب اسلامی از منظرمیشل فوکو

گفتمان انقلابی مفهوم گفتمان انقلابی و گفتمان انقلاب اسلامی پديده‌اي است چندوجهي و چند معنايی. با توجه به كثرت وجوه و كثرت معاني گفتمان انقلاب اسلامی به همراه آش...

اخبار

سینما و هنر

جهان